Archive for January, 2023

Referenspris för tandvård–så funkar det

Referenspris för tandvård är ett pris som sätts av staten för vissa tandvårdstjänster i Sverige. Det är ett riktmärke för hur mycket en viss tjänst bör kosta för att vara rimligt prissatt. Priset sätts av Folkhälsomyndigheten och kan variera beroende på vilken tjänst det gäller och i vilken del av […]