En trygg och inbjudande miljö

Kanske har du aldrig registrerat att när du kommer till en tandläkarmottagning så är det en harmonisk och lugn atmosfär. Människor är där för samma slutdestination som du. De ska också besöka en tandsköterska, tandläkare eller kanske en tandhygienist. Genom att skapa en byggnad som tänker på placering av tandläkarmottagningen kan man också ge kunderna den säkerhet och trygghet som patienten behöver för att känna ett förtroende för tandläkaren. Vilket är viktigt att känna även fast man blottar en del av sig själv när man ligger utlämnad på en tandläkarstol så finns det andra i samma sits.

Genom att utnyttja möjligheterna av byggnaden eller mottagningens område kan man tänka på var man placerar utrustningen, hur nödvändigt det är att allt är sterilt, kliniskt och framförallt att ingen patient kommer till skada när tandläkaren använder utrustningen. Genom att säkerhetskontrollera mottagningen kan man skapa en bra arbetsmiljö, samt en trygg upplevelse för patienterna.

Underhåll och säkerhet kan också rekommenderas till andra delar av tandläkarutrustningen. Stolen är ett utav de viktigaste verktygen en tandläkare har. Kanske behöver den servas och smörjas för att fungera under flera undersökningar. Det handlar ju om patientens säkerhet och arbetsmiljön för tandläkaren.

Självklart är det viktigt att inga patienter kommer in i ett undersökningsrum oanmäld eftersom de flesta patienter känner en olust kring andra personer i undersökningsrummet. Det måste alltså finnas en gräns mellan reception, väntrum och mottagningsrum. Främst för att inga patienter ska irrar in till någon annan, förstör något eller skada sig på ett eller annat sätt. Mottagningen måste tänka på att hela tiden ligga ett steg före vad det gäller patientsäkerheten och kanske ska barn och ungdomars undersökningsrum inte ligga i närheten av förrådet eller kontoren.

Genom att ha kundens bästa i sinnet när man planerar sin tandläkarmottagning kan många mindre incidenter elimineras och de stora i alla fall minskas.

Så tänk hela tiden på olika problem så att du hela tiden ligger steget före med lösningar och säkerhetsåtgärder.