Hygien inom tandvården

Infektioner relaterade till vården är bland de vanligaste komplikationerna inom hälso- och sjukvården. Tillförlitliga uppgifter om hur det ser ut med den typen av infektioner inom tandvården saknas. Tandvårdens målsättning är att ge alla vård. Det har en poliklinisk karaktär med täta patientbyten och omfattande behandlingar. Att upprätthålla väl fungerade hygienrutiner är nödvändigt för att inte utsätta patienter och personal för smittorisk. Det är inte alltid en smitta går att identifiera på förhand. Hygienrutinerna måste vara akutella och revideras med sedan tidigare fastställda intervaller eller om behov uppstår. De måste även vara anpassade efter den praktiska vardagen och aktuell verksamhet de avser. Det måste i kvalitetsarbetet finnas en upprättad hygienplan med tydliga rutiner.

Några av de punkter en sådan plan ska hantera är handhygien, handskar, stänkskydd, munskydd, arbetskläder och smittförebyggande åtgärder.