Inred med färg och glöm sterila undersökningsrum

Ett färgglatt och inbjudande rum där patienten kan komma och känna sig välkommen. Det är viktigt och inte en steril miljö där patienten tänker på att han/hon är hos tandläkaren.