Svårt att arbeta på en liten yta

Kanske kan det vara lite ironi att en tandläkare behöver stora undersökningsrum med tanke på att de fixar att manövrera och laga tänder i ett så litet utrymme som munnen.

Men det är faktiskt för patientsäkerheten som tandläkare behöver stora rum. Den utrustningen som faktiskt ska få plats i varje undersökningsrum är viktigt. Vi kan börja med tandläkarstolen, den ska vara tillräckligt stor och rymlig så personer av olika storlekar faktiskt kan ligga bekvämt vid undersökning. Stolen ska också kunna vridas, höjas och sänkas för att tandläkaren ska få de bästa möjligheterna att kunna se in i patientens mun. Även tandläkarens egen arbetsställning är viktig och för att t

andläkaren ska kunna genomföra operationer eller ingrepp måste arbetsmiljön och ställningen fungera för att denne ska kunna genomföra många säkra och trygga ingrepp.

Att det sedan finns en kamera för att kunna ta röntgenbilder, ett bord som håller fram den utrustning och elektroniska verktyg som tandläkare behöver för att kunna utfö

ra sitt jobb. En skölj så att patienten kan spotta eller skölja ur munnen under eller efter behandlingen.

Det måste finnas plats för en dator där tandläkaren eller tandsköterskan kan notera samt titta på röntgenplåtar. Självklart måste det även finnas sittplatser för anhöriga till patienten, lådor, skåp och bänkar där tandläkaren kan förvara material som kan behövas för att genomföra en snabb och väl utförd undersökning eller lagning av tand. Eller enbart lära barn ta hand om sina tänder och utrota  från barnens tänder.

Därför är det viktigt att tandläkare har stora mottagningsrum för att om man tänker på all utrustning som de ska ha i rummet måste det vara tillräckligt stort för att inte kännas litet när allting ska få plats. Genom att skapa rymd i rummet kan patienten känna att tandläkaren har tillräckligt med plats för att ta väl hand om dig.