Friprissättning inom tandvård

I Sverige råder det friprissättning inom tandvården. Det innebär att priserna för olika tandvårdsbehandlingar kan ha olika pris beroende på vart du söker tandvård. Hos din tandläkare finns en prislista att ta del av.  

En del av dina kostnader inom tandvården kan täckas av högkostnadsskyddet. Det börjar gälla när dina kostnader överstiger 3000 kronor enligt statens referenspriser. Då täcker högkostnadsskyddet 50 % av dina kostnader. När kostnaden sedan överstiger 15000 kronor enligt statens referenspris täcker högkostnadsskyddet 85% av kostnaderna. Dessa gäller dock inte estetisk tandvård.