Uncategorized

Referenspris för tandvård–så funkar det

Referenspris för tandvård är ett pris som sätts av staten för vissa tandvårdstjänster i Sverige. Det är ett riktmärke för hur mycket en viss tjänst bör kosta för att vara rimligt prissatt. Priset sätts av Folkhälsomyndigheten och kan variera beroende på vilken tjänst det gäller och i vilken del av […]

Friprissättning inom tandvård

I Sverige råder det friprissättning inom tandvården. Det innebär att priserna för olika tandvårdsbehandlingar kan ha olika pris beroende på vart du söker tandvård. Hos din tandläkare finns en prislista att ta del av.   En del av dina kostnader inom tandvården kan täckas av högkostnadsskyddet. Det börjar gälla när dina […]